Students

Current students

 1. MSc. HOÀNG Gia Linh (in Germany)
 2. MSc. NGUYỄN Thị Hoa (in Germany)
 3. MSc. NGUYỄN Thị Thu Hằng
 4. MSc. TRẦN Thanh Tuyền
 5. MSc. CÔNG Phương Cao, VJU
 6. MSc. NGUYỄN Hải Lý, VJU
 7. MSc. LẠI Thị Thu Hiền
 8. BSc. NGUYỄN Việt Anh, VJU (co-supervision)
 9. BSc. NGUYỄN Tiến Tạo, K64 Vật lý
 10. BSc. NGUYỄN Thị Thu Hiền, K64 Vật lý
 11. HOÀNG Hoài Thương, K64QT Vật lý
 12. BÙI Minh Trí, K63QT Vật lý
 13. TRẦN Duy Nghị, K64 Vật lý
 14. PHẠM Ngọc Tiến, K65QT Vật lý
 15. LƯU Đức Mạnh, K65 Vật lý
 16. NGUYỄN Đức Huy, K65 KHVL
 17. NGUYỄN Nhật Tùng, K65 Kỹ Thuật điện tử tin học
 18. LÊ Hồng Thạch, K65 Kỹ thuật Điện tử và Tin học
 19. NGUYỄN Thế Phong, K65 Kỹ thuật Điện tử và Tin học
 20. DƯƠNG Xuân Đức, K65 Kỹ thuật Điện tử và Tin học
 21. PHÙNG Anh Tuệ, K65 Hóa học, ĐH Bách Khoa
 22. NGUYỄN Diệu Hương, K66 VLC
 23. NGUYỄN Thu Liễu, K66 VLC
 24. NGUYỄN Thị Thùy Linh, K66 VLC
 25. NGUYỄN Trần-Nam, gifted high school intership

Former students (many still actively participate in the KeyLAB research)

 1. Se-Il LEE (Dr, in Korea)
 2. NGUYỄN Viết Đức (Dr)
 3. VŨ Văn Quyền (MSc, in Poland)
 4. HOÀNG Thúy Nga (MSc)
 5. VŨ Văn Khánh (MSc)
 6. NGUYỄN Thị Trang (MSc)
 7. NGUYỄN Văn Thùy (MSc)
 8. TRẦN Kỳ Thanh (MSc, VJU, in Taiwan)
 9. LÊ Hoàng Phong (MSc)
 10. Cathy TRAN (BSc, in USA)
 11. NGUYỄN Thị Hồng Nhung (BSc)
 12. VŨ Thị Hải Yến (BSc)
 13. VŨ Anh Đức (BSc, in Korea)
 14. TẠ Văn Nam (BSc)
 15. ĐỖ Đoàn Phúc (BSc)
 16. VŨ Đình Hồng Phúc (BSc)
 17. NGUYỄN Thiện Tâm (BSc, in USA)
 18. TRẦN Bá Dương (BSc, in Japan), K63QT Vật lý
 19. PHẠM Phương Oanh (BSc), K63 Vật lý
 20. LÊ Thị Phương Linh (BSc, in USA), K64TN Sinh học